الكلمات المشتركة بين اللغة التركية والعربية

كلنا نعلم بأن اللغة التركية لغة تأثرت بالعديد من اللغات كاللغة الانجليزية والفارسية والعربية، وبما ان هناك عدد كبير من الكلمات المشتركة بين اللغتين العربية والتركية، رأينا ان نقوم بمشاركة متابعيننا بقائمة لأهم المفردات او الكلمات المشتركة بين العربية والتركية.

الكلمات المشتركة بين اللغة التركية والعربية
الكلمات المشتركة بين اللغة التركية والعربيةالكلمة باللغة التركية الكلمة باللغة العربية معنى الكلمة
Abes عبث Boş, oyalanma
Acaba عجبًا Ne kadar şaşırtıcı
Acayip عجائب Harika, enteresan
Acil عاجل Geçici, acil
Aciz عاجز Çaresiz, güçsüz
Adab آداب Kibarlıklar, görgüler
Adale عضلة Adale, kas
Adalet عدالة Eşit davranma, doğruluk
Adet عدد Sayı, rakam
Âdet عادة Huy, alışkanlık, gelenek
Adi عادي Sıradan, olağan
Adil عادل Eşit davranan, hak gözeten
Adliye عدلية Adalet, hukuk
Afiyet عافية Sıhhat, sağlık, zindelik
Ahlak أخلاق Huylar, yapılar, mizaçlar
Ahval أحوال Haller, durumlar
Aile عائلة Aile
Ait عائد Geriye dönen, ....e ait
Akıl عقل Akıl, idrak
Akibet عاقبة Son, sonuç, netice
Akide عقيدة İnanç, ideoloji, öğreti
Akis عكس Ters, zıt, yansıma
Akit عقد Anlaşma, sözleşme, şartname
Akraba أقرباء Yakınlar, hısımlar
Akran أقران Dostlar, denkler
Akrep عقرب Akrep, igne, saç lülesi
Alaka عالقة Tutulma, bağlanma, ilişik
Alamet عالمة İşaret, amblem, belirti
Alet آلة Araç, aygıt, cihaz
Ameliyat عملية Görev, eylem, üretim, operasyon
Amil عامل İşçi, etken, yapan
Amin آمين Öyle olsun, kabul olsun
Âmir آمر Emir veren
Amma أما Fakat, bununla beraber
Araba عربة Hızlı akan, vagon
Arazi أراضي Yerler
Arz عرض Sunma, sergileme
Asabi عصبي Sinirli, sinirsel
Asalet أصالة Soyluluk, orjinallik, sağlamlık
Ashab أصحاب Dostlar, taraftarlar
Asıl أصل Asıl, temel
Asır عصر Çağ, devir, ikindi
Asi عاصي Direnen
Asil أصيل Özgün, sağlam, köklü
Aşk عشق Aşk, sevda
Ayet آية işaret
Ayıp عيب Kusur, hata, defo
Azap عذاب Acı, eziyet
Azim عزم Kararlılık, istek
Aziz عزيز Saygın, soylu, nadir
Baki باقي Kalan, devam eden
Bakkal بقال Bakkal, manav
Baliğ بالغ Erişkin, önemli
Bariz بارز Çıkıntılı, kabarık
Basit بسيط Kolay, sade, önemsiz
Batıl باطل Asılsız, geçersiz
Belde بلدة Şehir, belde, ilçe
Beraat براءة Suçsuzluk, dürüstlük, belge
Bereket بركة Birikme, bereket
Beyan بيان Açıklama, rapor
Bezelye بزاليا Bezelye
Bina بناء Yapı, bina
Buhar بخار Buhar, duman
Burc برج Kule, hisar, burc
Cahil جاهل Bilmeyen, cahil
Caiz جائز Mümkün, kanuna uygun
Cami جامع Toplayan
Cani جاني Suçlu
Casus جاسوس Yoklayan, casus
Cazip جاذب Çekici, alımlı
Cebren جبًرا Zorla, zor kullanarak
Cehennem جهنم Cehennem, çukur
Ceket جاكيت Ceket
Celal جلال Ululuk, görkem
Cellat جلاد Deri tüccarı
Cennet جنة Bahçe
Cesaret جسارة Arsızlık, cesaret
Ceset جسد Beden, vücut
Cesur جسور Arsız, cesur
Cevap جواب Cevap
Ceza جزاء Karşılık
Cihat جهاد Yoğun çaba
Cihaz جهاز Aygıt, mekanizma
Cilt جلد Deri
Cisim جسم Madde, cisim, şekil
Civar جوار Komşuluk, yakınlık
Cuma جمعة Cuma (toplanma) günü
Cumhuriyet جمهورية Topluluğa ait, cumhuriyet
Cümle جملة Topam, bütün, cümle
Cüsse جثة Vücut, kadavra
Cüz جزء Parça, bölüm, eleman
Çanta شنطة Çanta
Çorap جورب Çorap
Dahi داهي Kurnaz, akıllı
Dahil داخل Kapsamında, ...içinde
Daima دائما Hep, daima
Daire دائرة Çember, kapsam
Dakika دقيقة Dakika, detay
Darbe ضربة Darbe, atış, vuruş
Defter دفتر Defter, ajanda, broşür
Dehşet دهشة Şaşkınlık, hayret
Delil دليل Gösterge, kanıt
Derece درجة Basamak, oran, merdiven
Ders درس Ders, bölüm, çalışma
Deva دواء İlaç
Devam دوام Devam, kararlılık, sebat
Devlet دولة Devlet, memleket, eyalet
Diyar ديار Evler, bölgeler, yurtlar
Dolap دولاب Dolap, tekerlek
Dua دعاء Çağrı
Dükkan دكان Dükkan
Dünya دنيا Daha alçak, daha önemsiz
Düstur دستور Anayasa, tüzük
Ebedi أبدي Sonsuz
Ebeveyn أبوين Ana-baba
Ebleh أبله Saf, beyinsiz
Ecdat أجداد Dedeler, atalar
Ecel أجل Tayin edilmiş zaman, mühlet, kabul, evet
Efdal أفضل Daha iyi
Efkar أفكار Fikirler, düşünceler
Ehil أهل ... taraftarı, ...e layık
Ekber أكبر Daha büyük, en büyük
Elem ألم Acı, ağrı, sancı
Elveda الْوداع Uğurlar ola, selametle, elveda
Emel أمل Umut
Emin أمين Güvenli, güvenilir
Emir أمر Güç, yetki, iş
Enfes أنفس Daha değerli, en değerli
Esas أساس Temel, baz, kaide
Eser أثر İz, yapıt
Esnaf أصناف Sınıflar, çeşitler
Eşkal أشكال Şekiller, çeşitler
Eşya أشياء Şeyler
Evham أوهام Kuruntular, zanlar
Evrak أوراق Yapraklar, kağıtlar
Evsaf أوصاف Nitelikler
Evvel أول İlk, birinci
Ezan آذان Bildiri, duyuru
Ezeli أزلي Sonsuz
Faaliyet فعالية Etkinlik
Facia فاجعة Perişan eden, acı veren
Fahiş فاحش Aşırı, saçma
Fakir فقير Yoksul
Fark فرق Ayırım, fark
Fasih فصيح Açık, anlaşılır ifade
Fatih فاتح Açan, başlayan
Fatura فاتورة Fatura
Fayda فائدة Yarar, çıkar
Felç فلج Felç
Felek فلك Yörünge
Felsefe فلسفة Felsefe
Ferah فرح Neşe, mutluluk
Feraset فراسة Ön görü, sağ duyu
Fert فرد Birey, tek, yalnız
Fesat فساد Bozulma, çürüme
Fetih فتح Açma
Fevkalade فوق العادة Olağan olanın üstünde, alışılmamış
Feza فضاء Boşluk, uzay
Fırsat فرصة imkan
Fiilen فعلاً Hakikaten, uygulamalı
Fikir فكر Düşünce, görüş
Fil فيل Fil
Filozof فيلسوف Felsefeci, filozof
Firar فرار Kaçma, tüyme
Fitne فتنة Sınav, çekicilik, hile
Gaib غائب Görünmeyen, gizli
Galip غالب Çoğunluğu, kazanan
Garaz غرض Hedef, amaç
Garip غريب Tuhaf, anlaşılması zor
Gaye غاية Limit, varılacak yer
Gazap غضب Kızma, sinirlenme
Gıpta غبطة İmrenme
Gurur غرور Kibir, aldatıcı
Haber خبر Bilgi
Hac حج Hac
Hacet حاجات Gereksinim, zorunluluk
Hacim حجم Hacim
Hadis حديث Konuşma, röportaj
Hafız حافظ Koruyucu
Hafıza حافظة Hafıza, koruyucu, bellek
Hain خائن İhanet eden, vefasız
Hak حق Gerçek, doğruluk
Hakaret حقارة Küçümseme, bayağılık
Hakem حكم Hüküm veren, bilir kişi
Hakikat حقيقة Gerçek
Hakim حاكم Yönetici, otoriter, hakim
Hakir حقير Düşük, adi, hor görülen
Hal حال Hal, işler, durum
Halvet خلوة Yalnızlık, kendini soyutlama
Hareket حركة Davranış, ayaklanma
Harikulade خارق العادة Sıra dışı, olağan dışı
Haris حريص Hırslı, aşırı istekli
Harita خريطة Harita
Harp حرب Savaş, dövüş
Hasan حسن Güzel, iyi
Haset حسد Kıskançlık, çekememe
Hasım خصم Rakip, karşı taraf
Haşere حشرة Böcek
Hat خط Çizgi, el yazısı
Hata خطأ Yanlış, hata
Hattat خطاط El yazısı sanatçısı, hattat
Hava هواء Hava, atmosfer
Hayvan حيوان Diri olan, hayvan
Hazım هضم Sindirim, katlanma
Hazine خزينة Biriktirme yeri, kasa, hazine
Hedef هدف Hedef, gaye, amaç
Hediye هدية Hediye
Hesap حساب Hesap, fatura
Heybet هْيبة Saygı ile karışık korku
Heyet هيئة Kadro, grup, biçim
Heykel هيكل Heykel, iskelet, biçim
Hibe هبة Hediye, hibe
Hicret هجرة Ayrılma, göç
Hikaye حكاية Hikaye, öykü
Hilal هالل Hilal
His حس Algı, duygu
Hizmet خدمة Hizmet, görev, iş
Hukuk حقوق Gerçek, doğruluk
Hurafe خرافة Boş inanç
Huzur حضور Bulunma, var olma, katılma
Hücum هجوم Akın, saldırı
Hüküm حكم Görüş, hüküm, karar
Hürriyet حرية Özgürlük, serbestlik
Hüviyet هوية Kimlik, öz
Hüzün حزن Üzüntü, hüzün
Ispanak سبانخ Ispanak
Israr اصرار Israr, diretme
ibadet عبادة Kulluk, tapınma
ibret عبرة İbret, öğüt, önem
iddia ادعاء İddia, talep, sav
ifade إفادة İfade etmek
iffet عفة Kaçınma, namus
iftira افتراء Uydurma, yalan
ihbar إخبار Bildirme
ihtilaf اختالف Çeşitlilik, değişim, anlaşmazlık
ihtimal إحتمال Katlanma, olasılık
ihya إحياء Canlandırma, düzenleme
ikna إقْناع İkna, razı etme
ikrar إقرار Onama, kabul, itiraf
ilim عبث Bilgi, ilim, öğrenme
iman إيمان Bir şeyden emin olmak
imkan إمكان Yapabilirlik, kudret
imla إْملاء Doldurma, yazdırma, dikte
inat عناد İnat, direnç
infial انفعال Gerilim, tedirginlik
inkar انكار Reddetme, yadırgama
inşallah إن  شاء الله Eğer Allah dilerse
intihar انْتحار İntihar etmek, batırılmak
intizar انتظار Bekleme, bekleyiş
ishal إسهال İshal
islah إصالح Düzeltme, yenileme, tamir
istiğfar استغفار Affını isteme,istiğfar
istihkak إستحقاق Hak ediş
istiklal استقلال Bağımsızlık
istisna استثناء İstisna, hariç olma
itiraf إعتراف İtiraf, kabullenme, tanıma
ittifak اتفاق Anlaşma, sözleşme
Kabile قبيلة Oymak, aşiret
Kabiliyet قابلية Yetenek
Kabir عبث Mezar
Kabul قبول Onay, izin verme
Kader قدر Alın yazısı, miktar
Kafes قفص Kafes, sepet
Kafile قافلة Kafile, kervan, konvoy
Kâfir كافر Örten, inançsız
Kahkaha قهقهة Kahkaha
Kahve قهوة Kahve
Kaide قاعدة Ayakta tutan, kural, payanda, esas
Kâinat كائنات Var olanlar, varlıklar
Kalem قلم Kalem
Kalp قلب Kalp, merkez, öz
Kamil كامل Tam, yetkin, olgun
Kanaat قناعة Yetinme
Kanun قانون Kanun, yasa, ilke
Karar قرار Yerleşme, sabitlik
Kasap قصاب Kasap
Kasıt قصد Amaç, hedef
Katil قاتل Öldüren
Kefalet كفالة Teminat, garanti
Kefil كفيل Sorumlu, veli, garantör
Kelime كلمة Kelime, söz
Kıble قبلة Kıble
Kırtasiye قرطاسية Kırtasiye
Kısmen قسما Bir bölümü
Kıymet قيمة Değer, fiyat
Kibir كبر Büyüklük
Kibrit كبريت Kükürt, kibrit
Kimya كيمياء Kimya, simya
Kitap كتاب Yazılı şey,yazı, kitap
Kubbe قبة Kubbe
Kudret قدرة Güç
Kumar قمار Kumar
Kumaş قماش Kumaş, çöp, atık
Kur'an قرآن Çok okunan, Kur’an
Kurban قربان Yaklaştıran, kurban
Kusur قصور Yetersizlik, eksiklik
Kuvvet قوة Kuvvet, güç
Kübra كْبرى Daha büyük, en büyük
Küfür كْفر Örtmek, küfür
Lazım لازم Ayrılmaz, zorunlu
Levha لوحة Plaka, tabaka,pano
Lezzet لذة Lezzet, tat
Limon ليمون Limon
Lisan لسان Dil
Lokma لقمة Küçük parça
Lüzum لزوم Zorunluluk, gereksinim
Maalesef مع الأسف Ne yazık, üzüntü ile birlikte
Maden معدن Filiz, kaynak, mineral
Madeni معدني Maden ile ilgili
Mağara مغارة Mağara
Mağdur مغدور Aykırı davranılan
Mağlup مغلوب Yenik, yenilmiş
Mahal محل Yer, konum,sebep
Mahalle محلة Yer, konum, mahalle
Maharet مهارة Ustalık, yetenek
Mahir ماهر Usta, yetenekli
Mahkum محكوم Hükümlü, cezaya çarptırılmış
Makale مقالة Makale, fikir yazısı
Makam مقام Yer, durum
Makul معقول İnanılır, akla uygun
Mal مال Mal, para, sermaye
Malik مالك Hakim, sahip
Malum معلوم Bilinen
Malûmat معلومات Bilgi
Mânâ معنى Anlam
Mani مانع Engel, durduran
Manzara منظرة Bakılan yer, görüntü, manzara
Masraf مصرف Harcama, banka
Matbaa مطبعة Baskı yapılan yer, baskı makinesi
Matbu مطبوع Basılı, basılmış
Mazeret معذرة Özür
Mazur معذور Özrü kabul gören, özürlü
Meblağ مبلغ Miktar, sınır
Mecbur مجبور Zorunlu
Meclis مجلس Oturulan yer
Mecra مجرى Akıntı, sel, hat, akım
Meçhul مجهول Bilinmeyen
Medeni مدني Şehirli, kentli
Mederese مدرسة Okul, ders görülen yer
Mefruşat مفروشات Ev eşyası, mobilya
Mekân مكان Yer, konum
Memnun ممنون Minnettar, takatsiz
Memur مأمور Görevli, emir kulu
Merci مرجع Sığınılacak yer, başvuru yeri
Merhaba مرحبا Merhaba
Merhale مرحلة Rota, yolculuk, aşama, etap
Merhamet مرحمة Şefkat, merhamet
Merkez مركز Sağlam yer, merkez
Mesafe مسافة Uzaklık
Mescit مسجد Secde edilen yer
Mesela مثال Örneğin
Mesele مسألة Soru, sorun, olay
Mesken مسكن Kalınan yer, konut
Mesul مسؤول Sorumlu, yetkili
Mesuliyet مسؤولية Sorumluluk
Meşhur مشهور Tanınan,meşhur
Meşrubat مشروبات İçecekler
Metanet متانة Sağlamlık
Metruk متروك Terk edilen
Mevcut موجود Var olan, bulunan
Mevki موقع Yer, durum
Mevsim موسم Sezon, dönem, bayram
Mevzu موضوع Konu, sorun
Meydan ميدان Alan, saha, sektör
Millet ملة Topluluk, cemaat
Mimar معمار İmar eden, mimar, yapı ustası
Minare منارة Minare, fener kulesi
Miras ميراث Miras
Misafir مسافر Yolcu, ziyaretçi
Misal مثال Eş, denk, benzer
Misk مسك Temiz koku
Mizah مزاح Şaka, mizah
Muamele معاملة Davranış, tavır, işlem
Muğlâk مغلق Kapalı, kilitli, anlaşılmaz
Muhabbet محبة Aşk, sevgi, dostluk
Muhakeme محاكمة Yargılama
Muhasebe محاسبة Hesaplama
Muhtaç محتاج Muhtaç, yoksul
Muhtelif مختلف Farklı, türlü
Muhtemel محتمل Olası, olanaklı
Muhterem محترم Şerefli, saygın
Muhteşem محتشم Utangaç, çekingen
Mukavele مقاولة Diyalog, sözleşme, anlaşma
Mutlak مطلق Serbest, salt, sınırsız
Muvazzaf موظف Görevli, vazifeli
Muz موز Muz
Mübalağa مبالغة Abartı
Mübarek مبارك Bereketli, kutlu
Mücadele مجادلة Tartışma, münazara
Müddet مدة Süre, süreç
Müdür مدير Müdür, yönetici
Müessese مؤ سسة Tesis, işletme
Müfettiş مفتش Denetleyici
Mühendis مهندس Mühendis, teknisyen
Mükâfat مكافئة Karşılık, bedel
Mülteci ملتجي Sığınmacı
Mümessil ممثل Temsilci, oyuncu, aktör
Mümin مؤمن İnanan
Mümkün ممكن Mümkün
Münakaşa مناقشة Tartışma, itiraz, panel
Müneccim منجم Astrolog
Müracaat مراجعة İnceleme, başvuru
Müsabaka مسابقة Yarışma, rekabet
Müslim مسلم Müslüman, teslim olan
Müsrif مسرف Tutumsuz, sarf eden
Müstakbel مستقبل Ön, gelecek
Müsteşar مستشار Danışman
Müsvedde مسودة Karalama, taslak
Müşterek مشترك Ortak, abone
Müteahhit متعهد Söz veren, üstlenen
Mütehassıs متخصص Uzman
Mütercim مترجم Çevirmen
Müzayede مزايدة Açık arttırma
Nadir نادر Çok kıymetli, tuhaf
Nağme نغمة Ezgi, ton, şarkı
Nakden نقًدا Peşin olarak
Nakil نقل Aktarma, taşıma
Nakit نقد Eleştiri, para, nakit
Nakliyat نقليات Nakliyat, nakliye araçları
Nasihat نصيحة Öğüt, tavsiye
Nazaran نظًرا ...e göre
Nedamet ندامة pişmanlık
Nefis نفيس Değerli
Nefs نفس Can, öz, kendi
Netice نتيجة Sonuç, ürün
Nevi نوع Cins, tür, çeşit
Nikâh نكاح Nikah, evlilik
Niyet نية Amaç, eğilim
Nizam نظام Düzen, sistem
Noksan نقصان Eksik, kusur
Nokta نقطة Nokta, benek, parça
Nüsha نسخة Kopya, örnek
Pantolon بنطلون Pantolon
Pijama بيجامة Pijama
Rab رب Eğiten, rab, sahip
Radyo راديو Radyo
Rağbet رغبة Talep, eğilim
Rahat راحة Rahat, eğlence, konfor
Rahmet رحمة Acıma, şefkat
Rakam رقم Sayı, rakam, numara
Rasul رسول Gönderilen, elçi
Rayiç رائج Yaygın, canlı
Razı راضي Memnun
Rehin رْهن Rehin, güvence, ipotek
Reis رئيس Lider, yönetici
Resim رسم Resim, şekil, iz
Resmi رسمي Devlete ait, resmi
Ressam رسام Ressam (işi resim çizmek olan)
Rezalet رذالة Alçaklık, adilik
Rıza رضاء Memnuniyet
Rica رجاء Beklenti, ümit
Riya رياء Sahtecilik
Ruh روح Ruh, can
Ruhsat رخصة İzin, yetki, lisans
Rutubet رطوبة Nem, ıslaklık
Rüşvet رشوة Rüşvet
Rütbe رتبة Seviye, sınıf
Rüya رؤيا Görüntü, rüya, düş
Saat ساعة Saat, süre
Sabah صباح Sabah
Sabıka سابقة Önce gelen, öncelik
Sabır صبر Tahammül, sabır
Sabit ثابت Sağlam, sıkı, oturmuş
Sabun صابون Sabun
Sadakat صداقة Arkadaşlık, dostluk
Sadık صادق Doğru, gerçek, içten
Saha ساحة Meydan, alan
Sahil ساحل Sahil, plaj
Sahip صاحب Arkadaş, dost, taraftar
Sakin ساكن Oturan, ikamet eden
Salim سالم Güvende, emniyette
Sanat صنعة Üretim, imal, meslek, yetenek
Saniye ثانية Saniye, ikinci
Sarraf صراف Dovizci, sarraf, para bozan
Satır سطر Satır, sıra, dizi
Sebat ثبات Kararlılık, sağlamlık
Sebep سبب Neden, gerekçe, etmen
Seccade سجادة Seccade, namazlık örtü
Secde سجدة Secde, yere kapanma
Sefalet سفالة Aşağı olma, düşkünlük
Sefer سفرة Yolculuk, sefer, gezinti
Sefih سفيه Çirkef, arsız
Sefir سفير Aracı, elçi
Selam سالم Barış, güven
Sema سماء Gök, gökyüzü
Semere ثمرة Randıman, semere
Senet سند Destek, dayanak, arkalık
Serap سراب Hayal, aldanış
Servet ثروة Zenginlik, servet
Seyahat سياحة Yolculuk, turizm, gezi
Sıfat صفة Nitelik, özellik
Sıhhat صحة Doğruluk, geçerlilik
Sınıf صنف Sınıf, cins, çeşit
Sır سر Sır, öz, gizem
Sicil سجل Sicil, kayıt, liste
Sihir سحر Sihir, büyü, efsun
Silah سلاح Silah, askeri kuvvetler
Silsile سلسلة Zincir, dizi, seri
Siyaset سياسة Yönetim, politika
Siyasi سياسي Siyasetle ilgili, yönetimsel
Sohbet صحبة Arkadaşlık, dostluk
Sulh صلح Anlaşma, uzlaşı
Sultan سلطان Güç, hüküm, otorite
Sur سور Duvar, çit
Sükût سكوت Sessizlik, suskunluk
Sünnet سنة Adet, gelenek, töre
Sürat سرعة Hız, çabukluk
Şahit شاهد Şahit, tanık, gören, bulunan
Şair شاعر Hisseden, şair
Şarap شراب İçecek, meyve suyu
Şark شرق Doğu, şark
Şart شرط Yarık, şerit, koşul
Şehadet شهادة Tanıklık, sertifika, diploma
Şekil شكل Şekil, cins, çeşit
Şemsiye شمسية Güneşlik, perde
Şeref شرف Şeref, onur, haysiyet
Şevk شوق Özleyiş
Şeytan شيطان Şeytan
Şiddet شدة Güç, zorluk
Şifa شفاء İyileşme, ilaç
Şirket شركة Ortaklık, firma
Şurup شروب İçecek
Şüphe شبهة Benzerlik, şüphe, zan
Taahhüt تعهد Söz, vaat
Taarruz تعرض Karşı hareket, karşı koyma
Taassup تعصب Tutuculuk, bağnazlık, fanatizm
Tabi تابع İzleyen, bağımlı, ikincil
Tabiat طبيعة Doğa, yapı, mizaç
Tabii طبيعي Doğal, normal, olağan
Tabip طبيب Doktor, hekim
Tabut طابوت Tabut
Taç تاج Taç
Tahlil تحليل Çözümleme, analiz
Takdim تقديم Tanıtma, sunum
Takdir تقدير Tahmin yürütme, zannetme
Takip تعقيب Kovuşturma, eleştiri
Takiyye تقية Sakınma
Taklit تقليد Öykünme, imitasyon, taklit
Taksim تقسيم Bölme, ayırma, paylaştırma
Takvim تقويم Paha biçme, kronoloji
Tanzim تنظيم Düzenleme, ayarlama
Tapu طابو Tapu
Tasvir تصوير Resim yapma, fotoğraf çekme
Tayin تعيين Belirleme, atama, tahsis etme
Taziye تعزية Teselli, baş sağlığı
Tebessüm تبسم Gülümseme, gülücük
Tebeşir طباشير Tebeşir
Tebliğ تبليغ Duyuru, bildiri, ihbarname
Tebrik تبريك Tebrik, iyi dilek
Tedavi تداوي Tedavi görmek
Tedbir تدبير Önlem, düzenleme
Tekamül تكامل Olgunlaşma, entegrasyon
Tekbir تكبير Büyükleme
Teklif تكليف Masraf, harcama
Telafi تلافي Düzeltmek, çözümlemek
Telefon تلفون Telefon
Televizyon تلفزيون Televizyon
Tenzilat تنزيلات İndirimler
Terbiye تربية Eğitim, yetiştirme
Tereddüt تردد Çekinme, duraksama
Terk ترك Terk
Tesadüf تصادف Rastgelmek
Tesettür تستر Gizlenme, kamuflaj
Teslim تسليم Teslim, teslimat
Tespit تثبيت Sabit tutma
Teşekkür تشكر Teşekkür
Teşhir تشهير Tanıtma, ilan etme
Teşvik تشويق Gayrete getirme
Tılsım طلسم Sihirli sözler
Ticaret تجارة Ticaret, alışveriş
Ticari تجاري Ticaretle ilgili
Tufan طوفان Sel, su baskını
Tuvalet تواليت Tuvalet
Tüccar تجار Ticaretle uğraşanlar
Ud عود Ud, sopa, değnek, dal
Umumi عمومي Genel, kamuya ait
Unsur عنصر Soy, ırk, köken, element
Vaat وعد Söz
Vaaz وعظ İbret, uyarı, öğüt
Vakıa واقعة Olay, çarpışma, gerçek
Vakıf وقف Vakıf
Vakit وقت Vakit, süre, zaman
Varis وارث Miras kalan, varis
Vasat وسط Orta
Vasıta واسطة Aracı, araç
Vasiyet وصية Tavsiyet, dilek, talimat
Vatan وطن Yurt, memleket, vatan
Vazife وظيفة Tayin, ücret, iş, görev, ev ödevi
Veda وداع Yolcu etme, uğurlama
Vefa وفاء Sözü tutma, borç ödeme, telafi, bağlılık
Vehim وْهم Kuruntu, zan
Velayet والية Dostluk, koruma
Velhasıl والحاصل Sonuç, meydana gelen
Vuku وقوع Düşme, devrilme, meydana gelme
Yakut ياقوت Yakut
Yani يعني Kastediyor, yani
Yeis يأس Umutsuzluk
Yemin يمين Sağ, sağ el, yemin
Yetim يتيم Yetim, biricik
Zafer ظفر Zafer, galibiyet
Zahir ظاهر Açık, görünen
Zalim ظالم Karartan, haksız, günahkar
Zaman زمان Zaman, vakit, süre
Zan ظن Şüphe, kanaat, varsayım
Zarf ظرف Kap, zarf, koşul, şart
Zarif ظريف Alımlı, ince, minyon
Zaruri ضروري Zorunlu, mecburi
Zayıf ضعيف Zayıf, dayanıksız
Zeka ذكاء Zeka, akıllılık
Zekat زكاة Arılık, temize çıkarma
Zeki ذكي Zeki, akıllı, kafalı
Zenci زنجي Siyahi
Zerre ذرة Atom, parçacık, zerre
Zevk ذوق Tat, lezzet, zevk, anlayış
Zeytin زيتون Zeytin
Zihin ذهن Zihin
Zikir ذكر Hatırlama, anma
Zina زنا Kısıtlanmış ilişki
Ziraat زراعة Ekicilik, tarım, çift sürme, yetiştirme
Ziyade زيادة Artma, artış, zam
Ziyafet ضيافة Ağırlama, misafir etme, konuk severlik, ikram
Ziynet زينة Süs, ziynet, giysi
Zulüm ظلم Karanlık, baskı, haksızlık
Züccaciye زجاجية Cam ile ilgili
Zümrüt زْمرد Zümrüt
Zürafa زرافة Zürafa

يمكنكم تحميل القائمة الكاملة  من هنا

ليست هناك تعليقات